“Çocuklarınızı çokça öpün! Her öpücük karşılığında cennette bir derece alacaksınız.Hz. Muhammed (s.a.v.)

11 Kasım 2009 Çarşamba

YASİN SURESİ‏

Yasin Suresi'nin Peygamberimiz'in yanında çok ayrı bir yeri vardır. Yasin'i çok metheder, özelliklerini ve faziletlerini anlatırİşde o hadislerden bazıları:
  • Kim Yasin'i okursa, Kur'ân'ı on kere hatmetmiş gibi Cenâb-ı Hak ona sevap yazar" buyururlar.
  • Yasin-i Şerif'in her bir harfinin yaklaşık beş yüze yakın sevabı vardır, yani o kadar hasene sayılabilir.
  • Allah rızası için her gece Yasin'i okuyanın bütün günahları bağışlanır"
  • Yasin'i hem geceleri hem de gündüzleri okumak sünnettir.
  • Her gece Yasin Suresi'ni okumaya devam eden kimse şehit olarak ölür"
  • Her kim gündüz vakti Yasin Suresi'ni okursa, ihtiyaçları giderilir"
  • Yasin manevi bir cankurtaran simididir. Peygamberimiz, bu konuda "Yasin'i ölmekte olanlarınızın yanında okuyunuz" ve "Yasin'i ölülerininiz üzerine okuyunuz" buyurarak Yasin'in feyzinden sekerâtta olanların ve ölmüşlerin de nasiplenmesini ister.Okunan Yasin'leri bütün mü'min ruhlara bağışlamak lazım. Çünkü her bir Yasin her ruha bölünmeden ulaşır.
  • Yasin Suresi bir rahmet hazinesi olduğu gibi, maddi bir rahmet olan yağmurun yağmasına da vesiledir.

Hiç yorum yok: